Account Suspended, Действие хостинга истекло, Hosting müvəqqəti olaraq dayandırılıb

Please contact the
billing (4980522, [email protected])
support (4939319, [email protected])
department as soon as possible.

Если Вы являетесь владельцем хостинга, просьба связаться по следующим номерам
финансовый отдел (4980522, [email protected])
технический отдел (4939319, [email protected])

Əgər Siz hostingin sahibisiz, zəhmət olmasa aşağadaki nömrələrə müraciət edin
maaliyyə şöbəsi (4980522, [email protected])
texniki şöbə (4939319, [email protected])